CENOVNIK USLUGA


Kliknite na željenu oblast, za pregled cena usluga.
GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO
GINEKOLOŠKI PREGLED 3,000
KONTROLNI PREGLED 2,000
KOLPOSKOPIJA 3,500
ULTRAZVUČNO DIJAGNOSTIKOVANJE TRUDNOĆE 3,500
ULTRAZVUČNI PREGLED 4,500
ULTRAZVUČNI PREGLED + DOPLER 5,500
ULTRAZVUČNI PREGLED - EKSPERTSKI 8,000
4D ULTRAZVUČNI PREGLED 8,000
ULTRAZVUČNI PREGLED - KONTR. TRUDNOĆE 6,000
UZ + GIN. PREGLED 6,000
UZ EKSPERTSKI BLIZANCI 15,000
KOLPOSKOPIJA + PAPA 4,500
KOLPOSKOPIJA + GINEKOLOŠKI PREGLED 5,500
MALI KOMPL (PREGLED+KOLPO+PAPA) 6,500
SREDNJI KOMPLET (PREG+UZ+KOLPO+PAPA) 8,500
VELIKI KOMP (PREG+UZ+KOLP+PAPA+DOJKA) 10,500
VELIKI KOMP (PREG+UZ+KOLP+PAPA+DOJKA) 10,500
FETALNA EHOKARDIOGRAFIJA 6,000
FOLIKULOMETRIJA 2,500
CVS-HORSIONSKE CUPICE SA ANALIZOM 41,000
AMNIOCENTEZA SA ANALIZOM 41,000
AC BLIZANACA BEZ ANALIZA 30,000
KORDOCENTEZA 60,000
AC ANALIZA 1 14,500
AC ANALIZA 2 12,500
PROVERA PROH. JAJOVODA UZ-HSSG 24,000
SERKLAŽ 44,000
APLIKACIJA SPIRALE 5,000
EKSTRAKCIJA SPIRALE 5,000
EKSTRAK.SPIRALE SA EKSPLORAT. K. 28,000
MARSUP.BARTOL. ŽL. 36,000
BIOPSIJA GRLIĆA SA HP+LOKAL 18,000
LOOP EKSCIZIJA GRLIĆA SA HP+LOKALNOM ANALGEZIJOM 35,000
KONIZACIJA RADIOTALASIMA SA HP+LOKALNOM ANALGEZIJOM 45,000
ASPIRACIONA BIOPSIJA ENDOMET SA HP ANALIZOM 12,000
KONIZACIJA KLASIČNA 55,000
PREKID TRUDNOĆE 30,000
EXPLORATIVNA KIRETAŽA SA HP ANALIZOM 33,000
EXPLORATIVNA ASPIRACIONA KIRETAŽA SA HP ANALIZOM 17,000
HISTEROSKOPIJA SA ANALGEZIJOM 50,000
HISTEROSKOPSKA RESEKCIJA SA HP I ANALGEZIJOM 62,000
HISTEROGRAFIJA UZ-SIS 12,000
HP BIOPSIJA 3,000
HP LOOP 4,000
HP KONIZAT 5,000
HP KIRETMAN 3,500
HP BIOPSIJA+KIRETMAN C. KANALA 4,000
INCIZIJA 8,000
SKIDANJE KONACA 2,500
SKIDANJE KONACA SA PREVIJANJEM 3,500
INSEMINACIJA 25,000
LASER 1 REGIJE 6,000
LASER 2 REGIJE 12,000
LASER 3 REGIJE 24,000
LASER više regija 40,000
LASER intraanalno 60,000
CTG 2,500
CTG-KARDIOTOKOGRAFIJA + AKUŠERSKI PREGLED 4,000
LASER kontrola 1 mesec 3,000
KONSULTACIJA 1 2,600
KONSULTACIJA 2 6,000
KONSULTACIJA 12,000
APLIKACIJA PESARA 3,000
TOALETA PESARA 2,000
PESAR 9,000
EKG 2,000
UZ DOJKI 4,500
UZ I PREGLED DOJKI 6,000
MB BRIS 1 800
MB BRIS 2 1,600
BRIS CHLAMIDYA 1,500
BRIS UREAPLAZMA 1,500
BRIS MICOPLAZMA 1,500
BRIS CH+MI+UREA 4,000
PAPA TEST 1,000
THIN PREP PAPA 2,500
HPV TIPIZACIJA 8,000
I PREGLED STERILITETA 12,000
KONSULTATIVNI PR. PROFESORA 8,000
ANALGEZIJA 5,000
LOKALNA ANESTEZIJA 1 1,500
LOKALNA ANESTEZIJA 2 2,500
LOKALNA ANESTEZIJA 3 4,500
LOKALNA ANESTEZIJA 4 6,000
LEK 1 300
LEK 2 600
LEK 3 800
LEK 4 1,000
LEK 5 2,000
LEK 6 7,000
HP PERUNOVIĆ 2,000
DOUBLE TEST 2,600
TRIPL TEST 3,000
DEČIJI GIN.UZ 5,000
DEČIJI GIN.PREG.+UZ 8,000
SINEHIOLIZA 8,000
CENOVNIK USLUGA DR NEMANJA STOJANOVIC
GINEKOLOŠKI PREGLED 3,000
KONTROLNI PREGLED 2,500
KOLPOSKOPIJA 4,800
ULTRAZVUČNO DIJAGNOSTIKOVANJE TRUDNOĆE 3,500
ULTRAZVUČNI PREGLED 5,200
ULTRAZVUČNI PREGLED + DOPLER 6,800
ULTRAZVUČNI PREGLED - EKSPERTSKI 10,000
4D ULTRAZVUČNI PREGLED 10,000
ULTRAZVUČNI PREGLED - KONTR. TRUDNOĆE 7,000
ULTRAZVUČNI PREGLED + GIN. PREGLED 7,000
KOLPOSKOPIJA + PAPA 5,800
KOLPOSKOPIJA + GINEKOLOŠKI PREGLED 6,800
MALI KOMPL (PREGLED+KOLPO+PAPA) 8,000
SREDNJI KOMPLET (PREG+UZ+KOLPO+PAPA) 9,500
VELIKI KOMP (PREG+UZ+KOLP+PAPA+DOJKA) 10,500
FETALNA EHOKARDIOGRAFIJA 6,300
FOLIKULOMETRIJA 2,800
CVS-HORSIONSKE CUPICE SA ANALIZOM 41,000
AMNIOCENTEZA SA ANALIZOM 42,000
AC BLIZANACA BEZ ANALIZA 30,000
KORDOCENTEZA 60,000
PROVERA PROH. JAJOVODA UZ-HSSG 24,000
SERKLAŽ 48,000
APLIKACIJA SPIRALE 5,000
EKSTRAKCIJA SPIRALE 5,000
EKSTRAK.SPIRALE SA EKSPLORAT. K. 28,000
MARSUP.BARTOL. ŽL. 36,000
BIOPSIJA GRLIĆA SA HP+LOKAL 18,000
LOOP EKSCIZIJA GRLIĆA SA HP+LOKALNOM ANALGEZIJOM 36,000
KONIZACIJA RADIOTALASIMA SA HP+LOKALNOM ANALGEZIJOM 48,000
MARSUP.BARTOL. ŽL. 36,000
ASPIRACIONA BIOPSIJA ENDOMET SA HP ANALIZOM 12,000
KONIZACIJA KLASIČNA 55,000
PREKID TRUDNOĆE SA INTRVENSKOM ANESTEZIJOM 30,000
EXPLORATIVNA KIRETAŽA SA HP ANALIZOM 33,000
EXPLORATIVNA ASPIRACIONA KIRETAŽA SA HP ANALIZOM 17,000
HISTEROSKOPIJA SA ANALGEZIJOM 50,000
HISTEROSKOPSKA RESEKCIJA SA HP I ANALGEZIJOM 62,000
HISTEROGRAFIJA UZ-SIS 12,000

Cenovnik važi od 15.02.2020.