CENOVNIK USLUGA


Kliknite na željenu oblast, za pregled cena usluga.
GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO
GINEKOLOŠKI PREGLED 3,000
KONTROLNI PREGLED 2,000
KOLPOSKOPIJA 4,500
ULTRAZVUČNO DIJAGNOSTIKOVANJE TRUDNOĆE 4,000
ULTRAZVUČNI PREGLED 5,000
ULTRAZVUČNI PREGLED + DOPLER 6,500
ULTRAZVUČNI PREGLED - EKSPERTSKI 10,000
4D ULTRAZVUČNI PREGLED 10,000
ULTRAZVUČNI PREGLED - KONTR. TRUDNOĆE 8,000
UZ + GIN. PREGLED 7,000
UZ PREGLED BLIZANCI 7,000
UZ EKSPERTSKI BLIZANCI 18,000
KOLPOSKOPIJA + PAPA 5,500
KOLPOSKOPIJA + GINEKOLOŠKI PREGLED 6,500
MALI KOMPL (PREGLED+KOLPO+PAPA) 7,500
SREDNJI KOMPLET (PREG+UZ+KOLPO+PAPA) 9,500
VELIKI KOMP (PREG+UZ+KOLP+PAPA+DOJKA) 11,500
FETALNA EHOKARDIOGRAFIJA 6,500
FOLIKULOMETRIJA 2,800
CVS-HORSIONSKE CUPICE SA ANALIZOM 43,000
CVS BEZ ANALIZA 29,500
AMNIOCENTEZA SA ANALIZOM 44,000
AC BEZ ANALIZA 29,000
AC BLIZANACA BEZ ANALIZA 54,000
KORDOCENTEZA 60,000
AC ANALIZA 1 15,500
AC ANALIZA 2 13,500
PROVERA PROH. JAJOVODA UZ-HSSG 24,000
SERKLAŽ 54,000
APLIKACIJA SPIRALE 6,000
EKSTRAKCIJA SPIRALE 6,000
MARSUP.BARTOL. ŽL. 38,000
BIOPSIJA GRLIĆA SA HP+LOKAL 20,000
LOOP EKSCIZIJA GRLIĆA SA HP+LOKALNOM ANALGEZIJOM 40,000
KONIZACIJA RADIOTALASIMA SA HP+LOKALNOM ANALGEZIJOM 52,000
ASPIRACIONA BIOPSIJA ENDOMET SA HP ANALIZOM 12,000
KONIZACIJA KLASIČNA 62,000
PREKID TRUDNOĆE 36,000
EXPLORATIVNA KIRETAŽA SA HP ANALIZOM 38,000
EXPLORATIVNA ASPIRACIONA KIRETAŽA SA HP ANALIZOM 17,000
HISTEROSKOPIJA SA ANALGEZIJOM 52,000
HISTEROSKOPSKA RESEKCIJA SA HP I ANALGEZIJOM 67,000
HISTEROGRAFIJA UZ-SIS 12,000
HP BIOPSIJA 4,000
HP LOOP 5,000
HP KONIZAT 6,000
HP KIRETMAN 4,500
HP BIOPSIJA+KIRETMAN C. KANALA 5,000
INCIZIJA 8,000
SKIDANJE KONACA SA PREVIJANJEM 3,500
INSEMINACIJA 25,000
LASER 1 REGIJE 6,000
LASER 2 REGIJE 12,000
LASER 3 REGIJE 24,000
LASER više regija 40,000
LASER intraanalno 60,000
LASER kontrola 1 mesec 3,000
CTG 2,500
CTG + PREGLED 4,000
KONSULTACIJA 1 2,600
KONSULTACIJA 2 6,000
KONSULTACIJA 3 12,000
ANOSKOPIJA 7,000
APLIKACIJA PESARA 3,000
TOALETA PESARA 2,000
PESAR 9,000
EKG 2,000
UZ DOJKI 5,000
UZ I PREGLED DOJKI 6,000
MB BRIS 1 1,000
MB BRIS 2 2,000
BRIS CHLAMIDYA 1,800
BRIS UREAPLAZMA 1,800
BRIS MICOPLAZMA 1,800
BRIS MICO+UREA 3,500
BRIS CH+MI+UREA 5,000
PAPA TEST 1,500
THIN PREP PAPA 3,000
BRIS GBS 2,000
HPV TIPIZACIJA 8,000
I PREGLED STERILITETA 12,000
KONSULTATIVNI PR. PROFESORA 8,000
ANALGEZIJA 5,000
LOKALNA ANESTEZIJA 1 1,500
LOKALNA ANESTEZIJA 2 2,500
LOKALNA ANESTEZIJA 3 4,500
LOKALNA ANESTEZIJA 4 6,000
LEK 1 300
LEK 2 500
LEK 3 800
LEK 4 1,000
LEK 5 2,000
LEK 6 7,000
HP PERUNOVIĆ 2,500
DOUBLE TEST 3,000
TRIPL TEST 3,500
DEČIJI GIN. UZ 5,000
DEČIJI GIN. PREG. + UZ 8,000
SINEHIOLIZA 8,000

Cenovnik važi od 1.11.2022.