Dijagnostika i lečenje promena na dojkama

Dojka je takodje važan organ ženskog tela kojem se sistemu zdravstvene zaštite i zdravstevnoj kulturi ne posvećuje odgovarajuća pažnja. Iako je organ vrlo dostupan neretko se izostavlja u toku ginekoloških pregleda. Bolesti dojke su vrlo česte kao sto su ciste, promene žlezdanog tkiva ali i neretko i karcinom dojke. Broj umrlih u Srbiji od raka dojke po broju stanovnika je  na žalost vrlo visok u odnosu na druge zemlje Europe. Lekarski pregled i ultrazvučni pregled dojke predstavljaju osnovnu dijagnostiku pored mamografiju nakon 45 godine života ali i ranije ako je neko u porodici bolovao od sličnih bolesti.

Veoma važan je i samo pregled dojke i uočavanje razlika u poredjenju sa predhodnim pregledom o čemu vas detaljno može informisati vaš lekar.

Po otkrivanju nekih promena na dojkama minimalna intervencija uzimanja biopsije sa bolesnog mesta dojke može biti odlučujući za sudbinu pacijenta i ishod lečenja.

Redovna kontrola jednom godišnje uz samopregled je od neizmerne važnosti za dijagnostikovanje bolesti u ranom stadijumu i što ranije započinjanje adekvatnog lečenja.