Priprema za veštačku oplodnju

Za pregled unutrašnjih polnih organa ultrazvuk je nezamenjiv u otkrivanju tumora jajnika i materice kao i bolesti ostalih unutrašnjih organa. Redovan ginekološki pregled  ultrazvukom jednom godišnje obezbediće sigurnost da se mnoga bolesti mogu videti u ranoj fazi kada je lečenje moguće i mnogo efikasnije. Krvarenje iz genitalnih organa nije prepreka za ultrazvučni pregled ni tzv. abdominalnom sondom preko trbuha ni tzv. vaginalnom sondom koja se koristi sa sterilnom navlakom te omogućuje još bolju vizualizaciju unutrašnjih organa jer prilazi do samih genitalnih organa. Doppeler će i ovda da omogući dodatne informacije o vrsti i raširenosti bolesti. I u ginekologiji možemo da koristimo 4D tehnologiju pri čemu možemo da prikažemo unutrašnjost ciste kao i sadržaj cista ili većih tumorskih masa. 4D ultrazvučna dijagnostika u ginekologiji može snimiti organe i promene na organima u celosti ne samo preseka kao kod standardnog ultrazvuka te se pomenute promene mogu naknadno detaljnije analizirati.