Prekid trudnoće u lokalnoj ili opštoj anesteziji

Ova vrsta intervencije je jedan od najtežih zadataka za lekara. Obzirom da je želja svih da dobiju ne samo zdravo dete već i u trenutku kada sve okolnosti mogu omogućiti nesmetani život i razvoj deteta.

Zakonski je dozvoljeno da se neželjena trudnoća prekine do 10 nedelje trudnoće. Medicinsko osoblje upoznaje pacijenta sa svim aspektima i rizicima za izvodjenje takve intervenciije. Konačnu odluku donosi pacijentkinja. Obzirom da je intervencija ne samo fizički stres za organizam takve intervnecije se mogu raditi i uslovima kratkotrane intravenske anestezije kako bi fizička i psihička truma bila što manja. Takodje se intervencija može uraditi i u lokalnoj anesteziji.