Hirurgija pristupa za hemioterapiju

Ugradnja Port a cat sistema
Ugradnja Hikman katetera za hemioterapiju
Ugradnja PICC

Kao deo terapije malignih oboljenja mnogi pacijenti, pored ostalih lekova, primaju i hemoterapiju jer većinu citostatika nije moguće uzimati u obliku tablete. Opšte je poznato da se hemoterapije primaju u više ciklusa, što znači da je u toku celokupne terapije više puta neophodno obezbediti pristup venskom putu. Za pacijenta to podrazumeva višestruke ubode koji su pre svega bolni, a mogu da dovedu i do zapaljenja i oštećenja vena, nekada i u tolikoj meri da davanje hemo ili bilo koje druge terapije, putem perifernih vena na nogama i rukama, više nije moguće. Pacijent je takođe izložen izvesnom riziku da citostatici, umesto u venu dospeju, u okolno tkivo, koje tada biva oštećeno.

Kako bi im se olakšalo i poboljšao kvalitet života, pacijenti na dugotrajnim terapijama imaju mogućnost implantacije tzv. port katetera. Port se sastoji iz male komore i tankog katetera, koji se postavlja u veliku venu ispod ključne kosti. Postavljanje porta predstavlja hiruršku intervenciju, koja se izvodi u analgosedaciji, uz lokalnu anesteziju i traje oko sat vremena. Portovi su predviđeni za otprilike 1.500 do 2.000 uboda i ukoliko njihov "životni vek" nije dostignut, imaju neograničeni rok trajanja i mogu ostati u telu čak i nakon završetka terapije.  Lekari preporučuju da se port ostavi bar 2 do 3 godine od završetka terapije, pošto je verovatnoća vraćanja bolesti u tom periodu najveća. Odstranjivanje porta je takođe manja hirurška intervencija, koja se radi ambulantno i sa lokalnom anestezijom. Traje nekih desetak minuta i potpuno je bezbedna za pacijenta.

Image

Naš tim

Pregled lekara