Kompletan pregled unutrašnjih organa

Interna medicina obuhvata ne samo pregled svih unutrašnjih organa već najcelovitije promatra pacijenta i funkcionisanje celog organizma kao i poremećaje zdravlja u svim aspektima. Pregled interniste je neizostavni deo prevencije mnogih bolesti kao i osnov redovnih sistematskih pregleda koje bi trebalo uraditi barem jednom godišnje.